pytanie zadane 11 sierpnia 2016 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 11 sierpnia 2016 przez użytkownika

Jaskinię Studnisko można zwiedzać, ale wyłącznie pod opieką przewodnika-grotołaza i ze sprzętem speleologicznym. Jest to bardzo trudna do zwiedzania jaskinia i nie poleca się jej zwiedzania osobom, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia. 

Jaskinia Studnisko znajduje się w rezerwacie "Sokole Góry" na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wejście do niej znajduje się na wysokości 346 m n.p.m. Na tej wyżynie jest to najgłębsza jaskinia mająca 75,5 m głębokości. Jej długość to 337 m. 

Wchodząc do jaskini najpierw znajdujemy się w Komorze Wielkiej, a z niej zjeżdżamy 30 metrów w dół na linie. Jak zjedziemy znajdujemy się 40 m, ale poniżej również są skalne półki i komory oraz sale: Pochyła, Nacieków Kalcytowych oraz Nacieków Piaszczystych i Zawaliskowa. Na samo dno jaskini, czyli na 75,5 metr jeszcze nikt nie dotarł. By wyjść z jaskini trzeba dobrego sprzętu wspinaczkowego. 

...