pytanie zadane 11 sierpnia 2016 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 11 sierpnia 2016 przez użytkownika

Jaskinia Skorocicka leży w Dolinie Skorocickiej w Niecce Nidziańskiej niedaleko Buska Zdroju. Na tym obszarze jest to najdłuższa podziemna próżnia mająca 352 m długości. 

Jaskinię można zwiedzać samodzielnie, ale trzeba być zaopatrzonym we własne źródło światła, odpowiednie ubranie i kalosze, gdyż na dnie jaskini płynie woda. Poza tym by do niej wejść trzeba spełnić jeszcze jeden najważniejszy warunek, uzyskać pozwolenie na wejście od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, gdyż chodzenie po niej może być niebezpieczne, ze względu na osuwiska. 

Ma ona 3 otwory znajdujące się na wysokości: 198, 199 i 200 m n.p.m. Podzielona ona jest na dwie części: północną Jaskinię Dzwonów o charakterze zawaliskowym oraz część południową, która jest ciaśniejsza i węższa. 

W XIX wieku prowadzone były w niej badania naukowe, zaś od 1960 roku jest ona chroniona w formie rezerwatu przyrody. W pobliżu jaskini znajduje się wąwóz zwany Wysoką Drogą, której dnem płynie potok Skorocicki. Jaskinia jest czynnym przepływem tego potoku. 

...