revolut
pytanie zadane 18 sierpnia 2015 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
I co się do nich zalicza, jakie gatunki utworów pisanych?

1 odpowiedź

odpowiedź 19 sierpnia 2015 przez użytkownika

Są 3 rodzaje literackie: LIRYKA, EPIKA i DRAMAT.

LIRYKA - ukazuje świat poetycki nie bezpośrednio, lecz przez pryzmat osobistego przeżycia autora. Wyróżnia się w niej następujące gatunki:

1. Hymn

2. Oda

3. Elegia

4. Fraszka

5. Tren

6. Pieśń

7. Sonet

 

EPIKA - bezpośrednie przedstawienie zdarzeń świata zewnętrznego w formie opisu lub opowiadania. Wyróżnia się w niej następujące gatunki:

1. Powieść

2. Nowela

3. opowiadanie

4. Pamiętnik

5. Epopeja

6. Obrazek

7. Sielanka

8. Ballada

9. Satyra

10. Bajka

11. Powieść poetycka

 

DRAMAT - przedstawia w formie działania, w formie dialogu, zdarzenia stanowiące zamkniętą całość, decydujące o losach ukazanych bohaterów. Wyróżnia się w nim następujące gatunki:

1. Tragedia

2. Komedia

3. Dramat właściwy

4. Opera

...