pytanie zadane 11 lipca 2016 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 lipca 2016 przez użytkownika

Najnowocześniejszym statkiem pod względem technologii, który służy do układania kabli (w tym przypadku telefonicznego) jest Global Link. Prócz układania kabla odpowiada on również za jego naprawy. Firma, do której statek należy to American Telephone and Telegraph.

Global Link waży 16 400 ton i zabiera on 3 pojemniki zwiniętego kabla, gdzie w każdym z nich zwinięte jest 7600 kilometrów kabla. Manewrowanie ułatwiają dziobowe i rufowe strefy strumieniowe. Pomagają one utrzymać stabilność przy dużej prędkości wiatru, sięgającej nawet do 70 km/h. 

Szczeline do kabla w dnie oceanicznym wycina pług morski. Posuwa się on po dnie i wycina szczelinę o głębokości 1 metra, do której naprowadza kabel i zasypuje ją. Pług taki jest holowany za pomocą statku Global Link. 

...