seohost
pytanie zadane 11 lipca 2016 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 lipca 2016 przez użytkownika

Planetę Ziemia nazywa się błękitną planetą ponieważ w ponad 2/3 globu pokryta jest wodą, co stanowi ponad 70% jej powierzchni (jest to woda słona). Oglądając naszą planetę z kosmosu zobaczylibyśmy na tle czarnego wszechświata, że byłaby ona w większości niebieska, błękitna, czyli planeta z wody, błękitna planeta.

planeta ziemia nasza planeta

Woda to nie tylko kolor naszej planety, ale również życie, bo to właśnie dzięki niej rozwinęło się ono. Ziemia krąży w odległości 150 milionów km od Słońca i panują na niej umiarkowane temperatury, gdzie woda znajduje się w większości w stanie ciekłym. Na żadnej innej planecie nie ma takich dogodnych warunków do życia. 

Największą powierzchnię wśród wód na Ziemi mają oceany:

1. Ocean Spokojny, zwany też Pacyfikiem lub Oceanem Wielkim
Największy z oceanów, którego powierzchnia wynosi 155,6 mln km2. Graniczy z brzegami takich kontynentów jak Ameryki, Australia i Azja. 

wybrzeże oceanu spokojnego w USA

2. Ocean Atlantycki, zwany też Atlantykiem
Oddziela brzegi Ameryki od brzegów Europy i Afryki. Jego powierzchnia wynosi 92 mln km2. Przez Atlantyk płynął słynny Titanic. 

3. Ocean Indyjski
Jego powierzchnia wynosi 76 mln km2​​​​​​​. Graniczy z Azją, Afryką i Australią. 

4. Ocean Arktyczny
Znajduje się na biegunie północnym, a jego powierzchnia wynosi 14 mln km2​​​​​​​. Jest to tym samym najmniejszy spośród oceanów na Ziemi. Jego wody graniczą z Ameryką Północną, Europą i Azją. 

5. Ocean Południowy
Znajduje się na biegunie południowym i ma powierzchnię 20 mln km2. Graniczy z Antarktydą

antarktyka na biegunie południowym

...