dhosting
pytanie zadane 17 sierpnia 2015 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
To tworzenie słowa, ale tak rozleglej to co to dokładnie?

1 odpowiedź

odpowiedź 18 sierpnia 2015 przez użytkownika

Słowotwórstwo - nauka o budowie i tworzeniu nowych wyrazów. 

Zajmuje się ona m.in.:

* pochodzeniem wyrazów, czyli tym jak powstały istniejące już wyrazy,

* budową wyrazów, czyli z jakich cząstek składa się dany wyraz i jaką funkcję pełnią one w wyrazie,

* tworzeniem nowych wyrazów, czyli w jaki sposób zostały utworzone lub można utworzyć nowe wyrazy,

* klasyfikacją morfemów, czyli jak można podzielić i uporządkować cząsteczki, z których składają się wyrazy.

 

Ze słowotwórstwem związana jest etymologia - nauka o pochodzeniu i pierwotnym znaczeniu wyrazów. 

...