seohost
pytanie zadane 17 sierpnia 2015 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
To nie to samo?

1 odpowiedź

odpowiedź 17 sierpnia 2015 przez użytkownika


Jest takie powiedzenie: Nie zrobi kariery, kto nie odróżnia głoski od litery.

Głoska i litera to nie to samo!!! 

GŁOSKA to najmniejszy, dający się wyodrębnić słuchowo, element wypowiedzi. W skład głosek, prócz całego alfabetu, wchodzą również dwuznaki, czyli dwie litery połączone razem np. sz, cz, ch, a także ci, zi, pi, bi, di itd. 

LITERA to graficzny (pisany) znak głoski. Litery to alfabet, zwany również abecadłem, składający się z 32 liter. Litery występują w dwóch formach: jako wielka litera (majuskuła) oraz jako mała litera (minuskuła).

Wymawiamy i słyszymy GŁOSKI, piszemy i czytamy LITERY


Przykład na słowie poszewka:

p - o - sz - e - w - k - a  ma 7 głosek

p - o - s - z - e - w - k - a  ma 8 liter

...