pytanie zadane 6 lipca 2016 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 20 lipca 2016 przez użytkownika

Metoda zielonego ołówka odnosi się do prac pisemnych i polega na zmianie techniki nauczania. Chodzi o to, aby podczas sprawdzania prac uczniów zaznaczać na zielono wszystkie te elementy (opowiadania, szlaczków, krótkich zdań), które zostały napisane w najlepszy sposób. Dotychczas zaznaczano na czerwono tylko te elementy, które wychodziły źle. 

Zaznaczając błędy na czerwono koncentrujemy się wyłącznie na tym co złe, niedoskonałe, niepoprawne i zazwyczaj wyłącznie takie wytykanie błędów zapisze się najbardziej w pamięci dziecka. Kolor czerwony wywołuje dodatkowo u dziecka poczucie strachu i bezradności oraz wstydu. Poprzez podkreślanie błędów uczymy dziecko skupiania się na wadach, a nie na zaletach. Dziecko przez to może odnieść, że jest niedoskonałe w tym co robi. 

Jeśli będziemy wskazywali dziecku to co zrobił dobrze, będą nim kierowały zupełnie inne emocje. Jest to dla niego zupełnie inny rodzaj motywacji. Dziecko będzie chciało powtórzyć odniesiony sukces. 

komentarz 3 marca 2020 przez użytkownika anonimowy
Ciekawa metoda, a nie tylko wyszczególniać same błędy.
...