pytanie zadane 28 czerwca 2016 w Geografia przez użytkownika anonimowy
Co to jest: astrolabium, triquetrum i kwadrant?

1 odpowiedź

odpowiedź 29 czerwca 2016 przez użytkownika

Astrolabium używany jest w astronomii do nawigacji. Pochodzi z początków XVIII wieku. Wyznacza on położenie ciał niebieskich nad horyzontem. Wynalezienie tego narzędzie przypisuje się Hypatii z Aleksandrii - filozofce i matematyczne neoplatońskiej. 

Astrolabium używali żeglarze do określania szerokości geograficznej i do pomiaru czasu. Obecnie nazwę tą używa się również do narzędzia astrometrycznego - astrolabium pryzmatyczne. 

Triquetrum, czyli linijka paralaktyczna lub lineał Ptolemeusza jest to przyrząd do obserwacji astronomicznych. Składa się z dwóch przecinających się ramion podwieszonych do pionu. Używano go do pomiaru odległości kątowej ciał niebieskich i ich ruchu na niebie. 

Kwadrant używa się nie tylko w astronomii, ale również w nawigacji i artylerii. Wyznacza on położenie gwiazd. Składa się z ćwiartki okręgu z podziałką kątową, po której przesuwał się przeziernik.

...