pytanie zadane 16 sierpnia 2015 w Muzyka przez użytkownika anonimowy
Jak nazywają się konkretne akordy, na jakie typy się je dzieli i jak oznacza?

1 odpowiedź

odpowiedź 17 sierpnia 2015 przez użytkownika

Nazwa akordu wywodzi się z tzw. prymy. Pryma jest to dźwięk, na bazie którego zbudowany jest cały akord. Np. w akordzie C-dur prymą jest dźwięk c. 

Typy akordów

* Podstawą akordu zawsze jest trójdźwięk. Wyróżnia się trójdźwięki: durowe, molowe, zmniejszone i zwiększone. 

* Nazwy akordów zapisuje się dużą literą. Typy podstaw akordów notuje się na dole np. Cm, Czm. Akordy molowe zapisujemy małą literą: c zamiast Cm

* Akordy, które składają się z 4, 5 lub 6 dźwięków tworzy się poprzez dodanie do podstawowego trójdźwięku dodatkowych dźwięków. 

* Cyfry oznaczające dodane dźwięki notuje się w prawym górnym rogu np.: C7.

* Składniki akordu zapisane cyferkami podwyższamy lub obniżamy znakami + i - np.: C7+.

* Znak sus np. Csus oznacza akord, w którym tercję (środkowy dźwięk) zastąpiono kwartą czystą. 

* Zapis np. C/a oznacza akord C-dur z dźwiękiem a w basie

...