seohost
pytanie zadane 15 czerwca 2016 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 16 czerwca 2016 przez użytkownika

W dzisiejszych czasach niezbędna jest klasyfikacja odpadów w celu uporządkowania gospodarki zasobami i ochrony środowiska. Podstawą jej są odpowiednio dobrane kryteria o charakterze fizyczno-chemicznym, biologicznym, technologicznym i ekonomicznym. Pod tymi względami wyróżnia się podział na:

- źródła pochodzenia,
- kryterium surowcowe,
- stan skupienia,
- skład chemiczny,
- toksyczność,
- stopień zagrożenia dla środowiska,
- stopień przydatności do dalszego wykorzystania. 

Ustawowo odpady klasyfikuje się w zależności od źródeł powstania, stopnia uciążliwości oraz środowiska. Natomiast na podstawie kryterium toksyczności i zagrożenia dla środowiska o ich szkodliwości decyduje:

- najniebezpieczniejszy składnik,

- toksyczność i szkodliwość odpadu dla organizmów żywych,

- właściwości rakotwórcze substancji odpadowych,

- zagrożenie dla wód powierzchniowych i gleby,

- zanieczyszczenie atmosfery przez odpady pylące. 

klasyfikacja odpadów

...