pytanie zadane 15 czerwca 2016 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 16 czerwca 2016 przez użytkownika

Piroliza to proces polegający na przetworzeniu, w generatorach gazu, paliwa stałego znajdującego się w osadach w gaz o podwyższonej temperaturze w środowisku całkowicie pozbawionym tlenu lub przy jego małej ilości. 

Na takim zjawisku - pirolizy - oparta jest technologia OFS, której istotą jest poddawanie osadu ściekowego, uprzednio odwodnionego działaniu temperatury 450oC przez około 30 minut przy ciśnieniu atmosferycznym. W wyniku tego następuje przekształcenie organicznych związków zawartych w osadzie w proste łańcuchy węglowodorowe i stałe produkty zwęglania. 

W tym procesie powstają również gazy, które mogą być źródłem energii niezbędnej do suszenia osadów. Otrzymana ciecz służy jako surowiec wtórny wykorzystywane w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. 

Zaletami metody pirolizy jest:

- zmniejszenie emisji gazów do środowiska

- produkcja energii do suszenia osadów

- korzystny bilans energetyczny całego procesu

- produkcja węglowodorów aromatycznych służących jako surowiec wtórny. 

...