lh
pytanie zadane 14 sierpnia 2015 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 15 sierpnia 2015 przez użytkownika

Zależy o jakie zwierzęta chodzi. Ogólnie zwierzęta porozumiewają się na wiele sposobów. Większość z tego porozumiewania to sygnalizowanie o swojej obecności lub ostrzeganie przez niebezpieczeństwem. Na przykład:

Świetliki porozumiewają się za pomocą sygnałów świetlnych.

Ćmy za pomocą śladów zapachowych.

Ptaki za pomocą śpiewu.

Pawie za pomocą wyniosłego chodu i tańca na dnie lasu.

Cywety obwąchują cudze ślady zapachowe i zastępują je swoimi.

Małpy wyją w koronach drzew ostrzegając intruzów.

Zwierzęta jadowite ostrzegają przed swym jadem, jaskrawym, barwnym kolorem.

...