pytanie zadane 8 czerwca 2016 w Multimedia/RTV przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 10 czerwca 2016 przez użytkownika

Bracketing służy do wykonania kilku fotografii, gdzie każda z nich ma inne parametry ekspozycji. 

Funkcja ta przydaje się kiedy nie wiemy jak naświetlić zdjęcie. Wtedy jedną fotografię aparat wykonuje według własnych odczytów, a kolejne dwie inaczej. Można tu ustawić dowolne parametry, czyli zaprogramować jakie zdjęcia mają być prześwietlone, a jakie naświetlone. 

Bracketing to wykonanie kilku zdjęć tego samego obiektu przy różnych parametrach ekspozycji. Dzięki temu możemy uzyskać dobre ekspozycyjnie zdjęcie. Pierwsza klatka zostanie naświetlona wg parametrów, które uważamy za poprawne, a kolejna klatka zmieni parametry o jedną wartość. Na trzecim zdjęciu z kolei przesłona otworzy się najbardziej i oświetlenie będzie największe. 

...