pytanie zadane 8 czerwca 2016 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 czerwca 2016 przez użytkownika

ISO w aparatach to skala czułości. Podwojenie wartości jej liczby oznacza podwojenie czułości filmu np. film o czułości 400 ISO będzie dwa raz bardziej czuły od filmu 200 ISO i o połowę mniej czuły od filmu 800 ISO. 

Prócz niej jest jeszcze skala DIN, choć rzadziej spotykana. Tu czułość rośnie dwukrotnie lub maleje o połowę wraz ze zmianą wartości liczby o każde trzy stopnie. Film o czułości 21 DIN będzie 2 razy bardziej czuły od filmu o czułości 18 DIN i o połowę mniej czuły niż film o czułości 24 DIN. 

Porównywalne wartości przedstawiono w tabeli.

Wartość DIN Wartość ISO
15 25
18 50
21 100
22 125
23 160
24 200
25 250
26 320
27 400
30 800
33 1600
36 3200
39 6400

...