seohost
pytanie zadane 8 czerwca 2016 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 czerwca 2016 przez użytkownika

Przede wszystkim nie należy wyciągać karty z aparatu, gdy przesyłane są do niej dane. Taka operację sygnalizuje świecąca się dioda. 

Kartę należy chronić również przed nagrzaniem oraz wilgocią, działaniem piasku, kurzu czy brudu. Można w ten sposób uszkodzić delikatne listki metaliczne. Należy uważać na uszkodzenia mechaniczne - pęknięcia i złamania. Kartę fotograficzną trzeba przechowywać z dala od urządzeń wytwarzających pole magnetyczne czyli np. z dala od telewizorów czy głośników. 

Jeśli akurat nie używamy karty, dobrze jest przechowywać ją w przeznaczonych do tego opakowaniach, które są zazwyczaj dołączone do niej. 

...