seohost
pytanie zadane 31 maja 2016 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 czerwca 2016 przez użytkownika

W przyrodzie wyróżnia się dwa układy baryczne oraz fronty. Są to kolejno:

1. Układ niżowy - układy niżowe nazywane są inaczej cyklonami. Układ niżowy na mapie ukazany jest jako zespół izobar skupiający się wokół depresji (obszaru o niższym ciśnieniu). W niżu powietrze zbliża się do środka układu, potem przemieszcza się do góry, a potem na boki (w górnych warstwach troposfery). Układ niżowy przesuwa się zazwyczaj z zachodu na wschód. Zapowiada on szybką zmianę pogody, zazwyczaj na deszcz i chmury oraz silniejsze wiatry. 

2. Układ wyżowy - Po opadach niżowych, następuje najczęściej zmiana pogody pod wpływem wyżu. Nazywa się je również antycyklonami. Wyż to niewielki obszar podwyższonego ciśnienia lub rozbudowany układ wyżowy. Nie znaczy to, że w wyżu pogoda zawsze i wszędzie się poprawia. W wyżu ciśnienie powoduje to, że powietrze nie ulega wymianie. Niebo zazwyczaj jest wtedy bezchmurne i brak wiatru. Utrzymuje się wtedy wysokie ciśnienie, warstwy powietrza położone niżej stają się mgliste, a widoczność maleje. 

3. Fronty - to obszary zetknięcia się ze sobą mas powietrza o różnej temperaturze oraz wilgotności. Nazywa się go frontem atmosferycznym, a miejsce ich styku to linia frontu atmosferycznego. Wyróżnia się:

a) front ciepły - ciepła masa powietrza przemieszcza się w kierunku masy chłodnej. Tworzą się chmury, najpierw wysokie (cirrus), a potem coraz niższe (nimbostratus, stratocumulus). Pojawia się mżawka, mgła, deszcz i silny wiatr. Temperatura również idzie w górę. Taki front przemieszcza się wolno i z tego powodu deszcze mogą być długotrwałe. 

b) front chłodny - chłodna masa powietrza napiera na ciepłą masę. Powstają niewielkie zachmurzenia warstwowe. Tworzą się rodzaje chmur takie jak cumulusy i chmury burzowe. Front chłodny porusza się szybciej od ciepłego i dlatego oba te fronty łączą się. 

c) front zokludowany - tworzy się on, gdy chłodny front dogania ciepły. Pojawiają się wielowarstwowe zachmurzenia i rozległe opady. Taka pogoda może trwać kilka dni. 

d) front stacjonarny - izobary w takim froncie są równoległe do linii frontu. Ruch powietrza jest wtedy nieznaczny, ale skutkuje powstawaniem chmur frontowych. 

...