seohost
pytanie zadane 27 maja 2016 w Internet przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 27 maja 2016 przez użytkownika

OddajKrew.pl

"Oddając krew - ratujesz życie"

Właśnie tym hasłem PCK propaguje honorowe krwiodawstwo oraz uświadamia jakie ważne znaczenie ma krew w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Dołącz doRuchu Honorowych Dawców Krwi już dziś i podziel się cząstką siebie z innymi.

Strona ta jest w pełni przeznaczona jest dla osób, chcących pomagać innym ludziom dzięki oddawaniu krwi. Znajdziemy tu bardzo szczegółowo opisane informacje dotyczące krwoidawstwa, honorowych dwaców krwi, autotransfuzji itp.

Na stronie czytamy, że podstawową misją jest "...jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych".

TWOJA DECYZJA - TWOJA KREW - TWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

...