seohost
pytanie zadane 23 maja 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy
Jakie miejsce będzie dla niego najlepsze?

1 odpowiedź

odpowiedź 23 maja 2016 przez użytkownika

Komputer powinien mieć zapewnione jedno miejsce, ale takie które spełnia wymagania urządzenia. Ważna też jest estetyka miejsca oraz ergonomia pracy, gdyż będziemy przy nim spędzać dużo czasu. 

Komputera nie ustawiamy w miejscach nasłonecznionych i w takich gdzie występują znaczne zmiany temperatury. Komputer nie może też stać w miejscu gdzie występuje duża wilgotność, wysokie lub niskie ciągłe temperatury oraz zapylenie. Źródło zasilania powinno posiadać również łatwy dostęp.

W komputerze są takie elementy, które szybko się nagrzewają. Są to m.in. karta graficzna i procesor. Takie ciepło odprowadzane jest na zewnątrz obudowy, więc dobrze jeśli takie urządzenia nie będą znajdowały się blisko mebli czy ścian, co ograniczy wentylację. 

Ważne, by tylna ścianka komputera, gdzie znajduje się wentylator zasilacza również była nieco odsunięta od ściany czy mebli, gdyż musi być tam również odstęp. Jeśli tego nie zrobimy to wydostający się strumień powietrza uderzy o bliskie przedmioty, a to może zwiększać poziom dźwięku generowanego przez urządzenie. Oczywiście żadnych otworów w komputerze nie należy zasłaniać, zastawiać. 

komputer

...