pytanie zadane 13 sierpnia 2015 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 sierpnia 2015 przez użytkownika

Prawdziwe imię papieża Jana Pawła II to Karol Wojtyła.

Urodził się on w 1920 roku w Wadowicach w Polsce. Zanim został duchownym pracował w kamieniołomach. Działał również jako członek ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1946 roku. W 1963 roku został metropolitą krakowskim, w 1967 roku objął urząd kardynała, a w 1978 został papieżem. W czasie swoich podróży, a także w swoich pismach kładł duży nacisk na problematykę osoby ludzkiej. 

...