pytanie zadane 13 sierpnia 2015 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 sierpnia 2015 przez użytkownika

Jean Monnet był politykiem, ekonomistą oraz architektem wspólnot europejskich. Był głównym archiwistą europejskiego zjednoczenia. Organizował współpracę międzynarodową. Pierwszy jaki otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Europy. Mieszkał we Francji, choć podróżował po wielu miastach świata. Żył w latach 1888 - 1979. 

W czasie I wojny światowej zajmował się koordynacją pomocy gospodarczej dla Francji i Wielkiej Brytanii. W okresie międzywojennym był zastępcą sekretarza generalnego w Lidze Narodów (miał wówczas 31 lat). Podczas II wojny światowej pełnił tę samą funkcję co podczas I wojny światowej. W czasie trwania II wojny światowej był on również doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta. 

Okres międzywojnia to dla Monnet'a to czas zwrócenia uwagi na rodzinną firmę, ale również na założenie banku w San Francisco oraz na budowę sieci kolejowej w Chinach. 

Zdjęcie Jean'a Monnet'a (źródło wikipedia)

Po zakończeniu wojny był kierownikiem odbudowy francuskiej gospodarki. Zorganizował też Generalny Komisariat Planowania, na bazie którego powstały pierwsze instytucje przyszłej EWG.

Jean Monnet będąc już na emeryturze postanowił opisać swoje życie, doświadczenia i przeżycia w pamiętnikach. Wydano je dopiero w  roku pt. "Wspomnienia"

...