lh
pytanie zadane 12 maja 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2016 przez użytkownika

Korzystając z programu Writer, który jest częścią darmowego pakietu biurowego LibreOffice często pojawia się problem, z nie do końca idealną kompatybilnością plików przy otwieraniu w programie Word.

Domyślnie dokumenty utworzone w programie Writer zapisywane są w formacie plików .odf (Open Document Format for Office Applications), który jest otwartym standardem ISO formatu plików pakietów biurowych.

Co prawda najnowsze wersje oprogramowania Microsoft Office poradzą sobie z otwarciem takiego pliku, ale starsze wersje tego pakietu mogą mieć już problem. Wysyłając taki plik w formacie .odf osobie posiadającej np. pakiet Microsoft Office 2002, dostarczymy jej problem w postaci otwarcia pliku.

Dlatego istnieje możliwość zmiany sposobu zapisywania dokumentów tekstowych do plików .doc (standard programu Word).

Aby to zrobić wejdź w opcję Narzędzia programu Writer

Narzędzie w Writer

Następnie kliknij w ikonkę plusa przy Ładuj/Zapisz i wybierz opcję Ogólne.

Po prawej stronie wyświetlą się opcję, w których zmieniasz domyślny format zapisywania plików tekstowych w programie Writer.

Wybierasz:

Typ Dokumentu - Dokument tekstowy
Zawsze zapisuj - Microsoft Word 97/2000/XP/2003 

domyślny format zapisu we writer

Od tego momentu wszystkie pliku będę zapisywanie do formatu .doc. Analogicznie można zmieniać te opcje, również do formatów innych programów pakietu, jak i ustawić aby zapisywało do najnowszych formatów microsoftowych typu .docx czy .xlsx.

Oczywiście tak zapisane pliki, nadal będą się prawidło otwierały w programie Writer, gdyż obsługuje on ten format.

komentarz 17 października 2019 przez użytkownika anonimowy

Ja tutaj uściślił bym formaty plików, bo odf to zbyt ogólnie:

.odt - plik tekstowy programu Writer, odpowiednik wordowskiego .doc

.ods - to plik arkusza kalkulacyjnego programu Calc, odpowiednik excelowskiego .xls

...