pytanie zadane 12 maja 2016 w Informatyka przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2016 przez użytkownika

Program Calc jest typowym arkuszem kalkulacyjnym wchodzącym w skład pakietu LibreOffice. W działaniu jest dość podobny do popularniejszego Excela, ale w użytkowaniu trochę jednak różni. Poniżej najważniejsze skróty klawiszowe, które ułatwią poruszanie i pracę w programie.

Podczas pierwszego uruchomienia programu Calc w oknie edycyjnym zobaczysz otwarty arkusz (nr 1) z zaznaczoną aktywną komórką (A1). Komórka ta jest wyróżniona grubszą obwódką.

okno programu calc

Podczas edycji arkusza aktywna pozostaje zawsze tylko jedna komórka, bez względu na to ile w danym momencie jest zaznaczonych komórek. Aby przejść do innej komórki należy zaznaczyć ją kursorem myszy lub posłużyć się jednym ze skrótów klawiaturowych:

[Enter] - przejście do komórki poniżej

[Shift] + [Enter] - przejście do komórki powyżej

[Tab] - przejście do komórki po prawej stronie

[Shift] + [Tab] - przejście do komórki po lewej stronie

[Ctrl] + [End] - przejście do ostatniej komórki zawierającej dane

[Ctrl] + [Home] - przejście do komórki A1

[Page Down] - przejście o jeden ekran poniżej

[Page Up] - przejście o jeden ekran powyżej

[Ctrl] + [Page Down] - przejście do następnego arkusza

[Ctrl] + [Page Up] - powrót do poprzedniego arkusza
 

Powyższe skróty pomogą w sprawniejszym poruszaniu się po arkuszu w programie Calc.

...