pytanie zadane 12 maja 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2016 przez użytkownika

Ważną rzeczą w programie Calc jest zrozumienie reguł jakie obowiązują podczas wpisywania danych w komórkach arkusza.

1. Jeśli zawartość komórki składa się tylko z cyfr lub dodatkowo z separatora dziesiętnego (w Polsce obowiązuje przecinek) oraz znaku minus (-) to program domyślnie przyjmuje, że wpisane dane są liczbą. O tym,  że program potraktował wpisaną wartość jako liczbę będzie wskazywał sposób wyrównywania znaków w komórce. W przypadku liczby będzie to automatyczne wyrównanie do prawej krawędzie komórki

calc komórka

2. Druga możliwość występuje wtedy, gdy w komórce wpiszesz poza cyframi również litery. Wtedy program automatycznie uznaje dane jakotekst i wyrównanie w komórce jest do lewej krawędzi

calc format komórki

3. Jeśli natomiast wpisywanie danych w komórce, zaczniesz od znaku równa się (=), wtedy określasz, że w tej komórce znajdować się będzie formuła.

Co jeśli chcesz aby program potraktował wpisane cyfry jako tekst?

Wystarczy że taką liczbę poprzedzimy apostrofem, który nie będzie widoczny w arkuszu ani przy drukowaniu dokumentu

format komórki w calc

...