pytanie zadane 12 maja 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2016 przez użytkownika

Podczas tworzenia rysunku w programie graficznym Draw, powinieneś zacząć od ustalenia formatu strony, na której będziesz rysować.

Aby ustawić odpowiedni format rysunku należy wejść w opcje Format --> Strona...

draw ustawienie strony

Rozmiar strony możesz wybrać z listy zdefiniowanych standardowych formatów papieru lub ustawić własny rozmiar, wpisując odpowiednie wartości w polach Szerokość i Wysokość. Istnieje również możliwość wybrania orientacji strony w zależności od charakteru obrazka. Dalej ustawiamy marginesy, które mogą być potrzebne przy drukowaniu projektu. 

Gdyby zdarzyło się, że elementy rysunku wychodzą poza przyjęty format, to zaznaczając pole Dopasuj obiekt do formatu papieru, spowodujesz, że program samodzielnie przeskaluje elementy rysunku, aby zmieściły się na stronie.

Następnie wchodząc w zakładkę Tło możesz zdefiniować tło strony.

draw tło strony

Są tutaj cztery opcje do wyboru: KolorGradientKreskowanie i Mapa bitowa. Wybierając wypełnienie kolorem, zaznaczasz kolor tła strony na liście, która pojawi się na podglądzie.

Wypełnienie gradientem cechuje się płynnym przejściem z jednego koloru w drugi

draw tło strony

W polu Przyrosty ustalasz liczbę pasm, z których zostanie utworzone wypełnienie gradientowe. Im wartość większa, tym wyższa jest jakość odwzorowania barwnego przejścia.

Wypełnianie kreskowe działa na podobnej zasadzie - listy wybierasz zdefiniowaną formę wypełnienia kreskowego. Dodatkowo ustalić można kolor tła dla wypełnienia.

draw ustawienia strony pod rysunek

Wybierając wypełnienie tła mapą bitową, poza ustaleniem odpowiedniej bitmapy (obrazka), która to tło ma stanowić, trzeba ustawić jej rozmiar, pozycję i kafelkowanie, czyli wielokrotne powtarzanie wybranego wzoru z ustalonym przesunięciem.

ustawienia tła strony w draw

...