pytanie zadane 12 maja 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2016 przez użytkownika

Prezentacja utworzona w programie Impress domyślnie zapisywana jest w formacie *.odp (OpenDocument presentation). Ale poza standardowym formatem zapisu prezencje multimedialne możemy zapisać w formacie PPT (Microsoft PowerPoint), PDF (Portable Document Format), SWF (Macromedia Flash) lub HTML. Możliwość taka jest bardzo przydatna, gdy chcesz umieścić swoją prezentację w internecie. Formaty PDF, SWF czy HTML nie potrzebują komercyjnych programów pozwalających odtworzyć taką prezentację, a jedynie zainstalowanej dowolnej przeglądarki internetowej lub darmowego programu Adobe Reader.

Jako że zapisywanie do PDF i SWF wydaje się proste, w tym artykule skupmy się na zapisie stworzonej przez Ciebie prezentacji do formatu HTML.

Aby zapisać prezentację do HTML wybierasz opcję Plik --> Eksportuj...

eksport prezentacji do html

wybierasz typ pliku jako Dokument HTML (Impress) (.html;.htm) i wskazujesz miejsce docelowe zapisywanej prezentacji

Otworzy się kreator eksportu HTML

prezentacja w impress

Jeżeli już wcześniej zapisywałeś prezentację w formacie HTML i chcesz ją tylko zaktualizować, to musisz wybrać opcję Istniejący projekt i zaznaczyć jego nazwę na liście dostępnych projektów. Jeśli klikniesz Utwórz to prezentacja zostanie zapisana z domyślnymi ustawieniami. Polecam kliknąć Dalej >> wtedy będziesz mógł wybrać wiele ciekawych opcji.

W następnym oknie możesz sobie wybrać rodzaj publikacji określający sposób przedstawiania poszczególnych elementów eksportowania do HTML:

eksport do html w impress

W kolejnym natomiast ustalisz opcje, które pozwalają ustawić format zapisu grafiki (PNGJPG lub GIF), stopień jej kompresji, wybrać rozdzielczość prezentacji oraz nakazać odtworzenie dźwięku podczas zmiany strony (slajdu).

impress eksport do html

Po kliknięciu Dalej >> pojawi się opcja pozwalająca dodanie Informacji dotyczącej strony tytułowej, czyli danych autora prezentacji multimedialnej oraz dodać do strony startowej HTML łącze do oryginalnej prezentacji w formacie programu Impress (*.odp).

dane do prezentacji

W następnym oknie dialogowym, będziesz mógł wybrać graficzny styl przycisków nawigacyjnych, które zostaną automatycznie umieszczone na wygenerowanych stronach WWW zawierających poszczególne slajdy prezentacji. Ich klikanie podczas przeglądania prezentacji pozwoli na przemieszczanie się między slajdami.

W ostatnim oknie Eksportu HTML możesz ustawić schemat kolorów strony które zawierają zapisywaną prezentację. Do wyboru schemat koloru z dokumentu, z ustawień przeglądarki lub całkowicie nowy schemat ustalony przez Ciebie. Klikając w poszczególne przyciski Tekst,HiperłączeAktywne łączeOdwiedzone łącze oraz Tło, możesz dowolnie ustalić kolorystykę poszczególnych elementów prezentacji:

finalizowanie eksportu do html

Gdy już masz wszystko ustawione na koniec klikasz przycisk Utwórz. Po podaniu nazwy projektu zostanie utworzony kompletny dokument HTML, zawierający stronę startową oraz kolejne podstrony przedstawiające poszczególne sklajdy wraz z elementami nawigacyjnymi (buttonami).

...