pytanie zadane 12 maja 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2016 przez użytkownika

Pakiet LibreOffice zawiera w sobie program Base, za pomocą którego możemy tworzyć bazy danych. Jest to świetna alternatywa dla Accessa z pakietu Microsoft Office, który jest dość drogim programem.

Po uruchomieniu programu Base otworzy się kreator, za pomocą którego możesz rozpocząć tworzenie nowej bazy lub połączyć się z bazą już istniejącą. Nas oczywiście interesuje utworzenie "czystej" bazy danych.

W celu utworzenia bazy, zaznaczasz w kreatorze opcję "Utwórz nową bazę danych" i klikasz Dalej>>

tworzenie bazy danych w Base

Kreator przenosi do kolejnego okna w którym będziesz musiał ustawić opcję, które będą miały wpływ na działanie bazy. Kreator zapyta się o to, czy rejestrować bazę danych.

konfiguracja bazy danych w Base

Co to znaczy rejestracja bazy danych w programie Base?

Rejestracja bazy umożliwia korzystanie z danych w niej zawartych, innym aplikacjom pakietu (np. Writer, Calc). Warto rejestrować, gdyż wtedy masz większe możliwości przy edycji bazy.
Wyrejestrowanie bazy zawsze potem można dokonać, poprzez wejście w opcję Narzędzia > Opcje... > LibreOffice Base > Bazy danych, gdy jest uruchomiony program.

Pozostałe opcję dają wybór czy kreator po utworzeniu bazy, ma ją od razu uruchomić oraz czy ma tworzyć tabele. Jak utworzyć tabele w programie Base opisuje nasz kolejny artykuł.

Po kliknięciu przycisku Utwórz, otwiera się okno zapisu w którym wpisujesz nazwę pliku z bazą oraz wskazujesz miejsce jego zapisania.
Po zapisaniu, plik bazy danych zostanie utworzony i otwarty do edycji. 

...