pytanie zadane 12 maja 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2016 przez użytkownika

Tworzenie bazy danych zawsze powinno rozpoczynać się od zdefiniowania tabel, w których przechowywane i grupowane są dane.

Każdy wiersz tabeli to pojedynczy rekord bazy danych. Kolumny tabeli tworzą poszczególne pola rekordu, które przechowują dane różnego typu. W jednej tabeli każdy rekord ma takie same pola danych.

W programie Base, możemy zbudować nowe tabele wchodzące w skład bazy. Do tego posłuży nam kreator tabeli, który ułatwia to zadanie. Jest on dostępny od razu po utworzeniu i zapisaniu nowej bazy danych.

tworzenie tabeli w programie base

Po kliknięciu w Utwórz projekt tabeli... otworzy nam się okno w którym możemy ręcznie ustalić poszczególne pola bazy. 
Oczywiście istnieje możliwość posłużenia się specjalnym kreatorem (po wybraniu opcji Użyj kreatora by utworzyć tabelę...), aczkolwiek pierwsza metoda jest szybsza i ma większe możliwości co do nazewnictwa pól.

Teraz dla przykładu stworzymy ręcznie tabele zawierającą cztery pola. Będzie to baza osób z ich imieniem, nazwiskiem i miejscowością zamieszkania.

Wygląd stworzonej tabeli:

tabele w base

W kolumnie Nazwa pola wpisujemy wszystkie nazwy pól, które będą funkcjonować w obrębie danej tabeli. W Typ pola ustalamy jaki ma być rodzaj danych wpisywanych w te pole. Pole id powinno mieć wartość Integer[INTEGER], gdyż będą to same liczby (porządkowe) oraz Wartość automatyczna powinna zostać ustawiona na TAK. Natomiast w polach Imię, Nazwisko i Miasto, będzie toTekst[VARCHAR], gdyż będziemy tam wpisywali litery.

Edytując każde z pól istnieje możliwość ustawienia innych opcji, takich jak wymagalność wpisu określającą, czy podczas wprowadzania danych pole musi być wypełnione, długość pola wyrażoną ilością znaków czy autouzupełnianie zawartości pola.

Gdy zdefiniowaliśmy wszystkie pola tabeli klikamy na Plik > Zapisz

nazwa tabeli base

Tym samym utworzyliśmy w naszej bazie danych pierwszą tabelę

utworzona tabela w base

komentarz 28 lutego 2021 przez użytkownika anonimowy
W sumie podobnie co w accessie, tylko że pakiet z modułem bazodanowym troche kosztuje.
...