pytanie zadane 12 maja 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 maja 2016 przez użytkownika

Wcześniej opisałem ja odblokować dokument tekstowy zabezpieczony do edycji. W tym artykule opiszę, sytuację odwrotną. Czyli zabezpieczymy dokument przed możliwością edycji.

Aby tego dokonać należy otworzyć dokument w programie Writer, następnie wejść w opcję Plik -> Zapisz jako... i w otwartym oknie zapisywania pliku zaznaczyć opcję Zapisz z hasłem

writer zapisz z hasłem

Otworzy się okienko, w którym możemy zabezpieczyć dokument hasłem (to nas nie interesuje) oraz zabezpieczyć plik do edycji - z hasłem lub bez.

ustaw hasło na pliku w writer

Zaznaczając opcję Otwórz plik tylko do odczytu, zabezpieczamy nasz dokument przed późniejszą edycją. Tak zabezpieczony plik, będzie można tylko podejrzeć. Co prawda blokadę zawsze można później zdjąć, więc jeśli istnieje taka potrzeba, można ją zabezpieczyć dodatkowo hasłem. Kto nie będzie znał tego hasła, nie będzie miał możliwości usunięcia blokady.

...