pytanie zadane 13 sierpnia 2015 w Filmy i seriale przez użytkownika anonimowy
Jakie są ich zadania?

1 odpowiedź

odpowiedź 13 sierpnia 2015 przez użytkownika

Osób pracujących przy powstaniu filmu jest zawsze sporo. Oczywiście jeśli jest to serial czy film krótkometrażowy będzie ich mniej niż przy wielkiej produkcji pełnometrażowego filmu. Poza tym aktorzy, scenografowie, statyści i inni członkowie ekipy filmowej często pracują nad jednym filmem kilka ładnych miesięcy, a bywa że kręcenie filmu rozkłada się na lata. 

klaps filmowy

Wracając jednak do pytania, to do najważniejszych osób pracujących przy produkcji filmu należą:

Reżyser - najważniejsza merytorycznie osoba przy kręceniu filmu. Odpowiada za całokształt działa filmowego.

Drugi reżyser - jest zastępcą reżysera, podczas jego krótkich nieobecności lub przy realizacjach mniej ważnych scen.

Scenarzysta - osoba, która stworzyła (napisała) scenariusz filmu.

Operator - odpowiedzialny za wybór soczewek, taśmy filmowej i rozmieszczenie oświetlenia. Decyduje o tym, co zobaczymy na ekranie. 

Asystent operatora - odpowiada za stan i konserwację sprzętu, wymianę taśm filmowych i soczewek, ostrość obrazu.

Scenograf - opracowuje wspólnie z reżyserem plan ujęć, a także zarys scenografii i rekwizytów.

Kierownik planu - szuka odpowiednich scenerii i miejsc do kręcenia poszczególnych scen.

Kierownik produkcji - sprawuje nadzór nad budżetem i rozwiązuje drobne problemy pojawiające się w czasie zdjęć.

Montażysta dźwięku - odpowiada za montaż linii dźwiękowych, dialogów, muzyki i efektów dźwiękowych w jedną ścieżkę dźwiękową synchronizując ją z obrazem.

Operator dźwięku, operator światła - ustala pozycję i steruje pracą teleskopu trzymającego mikrofon, kamerę lub sprzęt oświetlający.

Dekorator - kompletuje i rozmieszcza elementy scenografii.

Fotograf - dokumentuje zdjęcia z produkcji filmu.

Klapser - zakłada taśmę filmową i uruchamia klaps.

Kostiumolog - przygotowuje kostiumy.

Mistrz oświetlenia - ustawia światła wg. wskazówek operatora.

Sekretarz planu - czuwa nad spójnością ujęć, by następowały kolejno po sobie w odpowiednim czasie. 

Szwenkier - prowadzi kamerę wg. wskazówek operatora.

Rekwizytor - odpowiada za wystrój i odpowiedni dobór rekwizytów i innych przedmiotów, potrzebnych przy produkcji filmów.

Doradca scenariuszowy - ekspert, który doradza ekipie przy kręceniu zdjęć. Dzięki niemu scenariusz staje się spójny i wiarygodny.

Nie wymieniamy tutaj aktorów, statystów, kaskaderów itp. gdyż lista obejmuje tylko pracowników technicznych i odpowiedzialnych za produkcję filmu.

...