pytanie zadane 12 maja 2016 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 maja 2016 przez użytkownika

Szacowanie jaki dystans dzieli nas od burzy jest czasem przydatny. Zwłaszcza w takich sytuacjach jak dojście na czas do wyznaczonego celu w nie najlepszą pogodę. Często natomiast dzieje się tak, że niestety burza pokrzyżuje nam plany i dotarcie na miejsce się opóźni. 

Można spróbować obliczyć, czy burza "przejdzie bokiem" czy niestety nas spotka. Trzeba w tym celu obliczyć czas jaki upłynie między błyskawicą a trzaskiem (gromem dźwiękowym) pioruna, inaczej zwanym również grzmotem. 

Dzieje się tak dlatego, że prędkość światła (błyskawicy) w powietrzu, jest dużo szybsza niż szybkość dźwięku (grzmotu).

I tak przerwa trwająca około 3 sekund (dokładnie 2,9 sekundy) = 1 kilometr.

Obliczenie warto powtórzyć co kilka minut. Tylko wówczas upewnimy się, czy burza się oddala czy przybliża. 

burza z piorunami

Warto zauważyć, że pioruny oddalone od nas powyżej 20 km nie są już słyszalne.

A tak brzmi grzmot burzowy:

...