pytanie zadane 1 maja 2016 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy
Jakie są odmiany siewu?

1 odpowiedź

odpowiedź 1 maja 2016 przez użytkownika

Poniżej wypiszę rodzaju siewu oraz krótko scharakteryzuję każdy z nich.

Siew rzutowy - losowe rozmieszczenie nasion na powierzchni pola. Wykonuje się tu dwie czynności kolejno po sobie: rozmieszcza się nasiona na powierzchni gleby, a następnie miesza się je z glebą. Nasiona można rozrzucać za pomocą siewników rzutowych, a mieszamy za pomocą bronowania. 

Siew rzędowy - zapewnia stałą głębokość nasion w glebie i stałe odstępy między rzędami. Można go realizować jako: 

   a) siew normalnorzędowy (uprawa zbóż), 

   b) wąskorzędowy, który czasem zastępowany jest siewem krzyżowym, czyli wysiewem połowy nasion w jednym kierunku, a połowy w poprzek. 

   c) szerokorzędowy (rośliny okopowe i pastewne). Jego odmianą jest siew pasowy, gdzie uzyskują się pasy roślin zagęszczonych.

Siew punktowy - zapewnia równomierny rozkład roślin w rzędach. Jest to rzędowe rozmieszczenie nasion z zapewnieniem jednakowych odległości między rzędami i równych odstępów między nasionami w rzędach. Wykonuje się go w uprawie buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku, fasoli i grochu. 
 

Ja podam przykłady siewu różnych roślin. Jaki jest siew dla danej rośliny. Szerokość odnosi się do szerokości międzyrzędzi i wyrażona jest w cm, tak jak głębokość. 

Roślina Sposób
wysiewu
Szerokość/
głębokość
siewu
Bobik szerokorzędowy 30-40/4-7
Groch szerokorzędowy,
punktowy
25-30/3-7
Koniczyna - -/1-2
Kukurydza na ziarno szerokorzędowy,
punktowy
50-70/4-8
Lucerna siewna normalnorzędowy 20/2-3
Łubin żółty normalnorzędowy,
punktowy
10-30/2-3
Wyka jara normalnorzędowy,
punktowy
15-30/4-8
Jęczmień jary normalnorzędowy 10/2-5
Jęczmień ozimy normalnorzędowy 10/2-5
Owies normalnorzędowy 10/3-5
Pszenica jara normalnorzędowy 10/3-5
Pszenica ozima normalnorzędowy 10-20/3-5
Żyto normalnorzędowy 10/2-4
Rzepak ozimy szerokorzędowy,
pasowy
20-25/1-3
Rzepak jary szerokorzędowy,
normalnorzędowy
12-15/1-3
Len na ziarno normalnorzędowy 30-40/2-4
Buraki cukrowe szerokorzędowy,  40-50/2-4
Marchew szerokorzędowy,  34-45/0,5-1
Ziemniaki szerokorzędowy,  60-70/5-10
...