pytanie zadane 29 kwietnia 2016 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 29 kwietnia 2016 przez użytkownika

W naszym kraju niemal 40% Polaków jest na coś uczulonych. Natomiast alergię na pyłki roślin lub zarodniki grzybów ma 60% z nich. Najlepszym ratunkiem dla nich jest unikanie lub ograniczenie styczności alergenu, który powoduje uczulenie. 

W poniższej tabeli wypiszę co i kiedy pyli, a także zaznaczę kolorem czerwonym kiedy jest najwyższe stężenie pyłku. 

kalendarz pylenia drzew i traw

x - niskie lub średnie stężenie pyłku
x - wysokie stężenie pyłku

...