dhosting
pytanie zadane 28 kwietnia 2016 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 29 kwietnia 2016 przez użytkownika

Przedstawię to w formie tabeli. Umieszczona zostanie w niej wielkość fizyczna i nazwa jednostki, a także obszar jej zastosowania w rolnictwie. 

Wielkość fizyczna lub technologiczna Nazwa jednostki w SI / Symbol Obszar stosowania w rolnictwie
Siła niuton / N siła uciągu ciągnika (klasa uciągu z kN)
Prędkość liniowa metr na sekundę / m s-1 prędkość jazdy, prędkość robocza
Moc wat / W moc silników spalinowych i elektrycznych, zapotrzebowanie mocy
Praca, energia dżul / J nakład pracy i energii, zużycie energii
Ciśnienie, naprężenie paskal / Pa ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie w układach hydraulicznych i pneumatycznych, opór jednostkowy gleby
Powierzchnia metr kwadratowy / m2 powierzchnia gospodarstwa, pola itp.
Objętość metr sześcienny / m3 objętość cieczy, materiałów sypkich, pojemników itp.
Gęstość powierzchniowa kilometr na metr kwadratowy / kg m-2 norma wysiewu, dawka nawozu, obsada roślin, plon
Gęstość objętościowa kilometr na metr sześcienny / kg m-3 gęstość właściwa lub usypowa materiałów sypkich
Wydajność powierzchniowa metr kwadratowy na sekundę / m2 s-1 wydajność maszyn rolniczych
Wydajność objętościowa (wydatki) metr sześcienny na sekundę / m3 s-1 wydajność pomp, wentylatorów, wydatek opryskiwaczy, dysz rozpylających
Wydajność masowa kilogram na sekundę / kg s-1 przepustowość kombajnów zbożowych, wydajność przenośników materiałów sypkich
Jednostkowe zużycie paliwa kilogram na dżul / jg J-1 jednostkowe zużycie paliwa w silnikach spalinowych

...