seohost
pytanie zadane 18 kwietnia 2016 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 19 kwietnia 2016 przez użytkownika

Estuaria są to środowiska przyujściowe, które mają zróżnicowane i zmienne warunki. Dopływa do nich słodka woda, która tworzy zasolenia. Dopływ słodkiej wody powodują szczególnie silne opady deszczu. W wodach takich żyją ryby, potrzebują zawsze czasu na przystosowanie. Gdy rzeka nagle wzbiera ryby migrują w głąb morza, w rejony takie, gdzie stopień zasolenia najbardziej odpowiada ich potrzebom. 

W estuariach żyją takie gatunki ryb jak np.: mugil, dorsze, łososie, bassy oraz inne zwierzęta morskie: kraby, pierścienice czy mięczaki. Do typów estuariów zalicza się: zatoki, laguny, ujścia małych rzek, zarośla namorzynowe.

...