dhosting
w Informatyka przez użytkownika

2 odpowiedzi

przez użytkownika

Rdzeń ferrytowy (nazywany też kamieniem ferrytowym lub po ferrytem) jest magnetycznym elementem indukcyjnym. Ferryt jest to po prostu, filtr przeciwzakłóceniowy. Wykonuje się go z materiałów ferrytowych (niemetaliczne materiały ceramiczne). Używany jest często przy urządzeniach komputerowych, umocowany na kablu zasilającym. Ma za zadanie tłumić zakłócenia w różnych zakresach częstotliwości.

Najczęściej występuje w takiej postaci:

rdzeń ferrytowy

Stosowanie rdzeni ferrytowych praktykowane jest najczęściej przy urządzeniach, które narażone się na najróżniejsze zakłócenia elektromagnetyczne.

przez użytkownika

Poniżej więcej przykładowych filtrów (rdzeni) ferrytowych. Różnią się wyglądem i rozmiarem w zależności, na jaki gruby kabel mają zostać zamontowane:

filtr ferrytowy rfc-5
Filtr ferrytowy model RFC-5

filtr ferrytowy model E04SR211132
Filtr ferrytowy model SEIWA E04SR211132

kamień ferrytowy model tft 152613N
Filtr ferrytowy model TKK - TFT 152614N

...