pytanie zadane 17 kwietnia 2016 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy
Z czego składa się gleba?

1 odpowiedź

odpowiedź 17 kwietnia 2016 przez użytkownika

Poziomów gleb, a dokładnie poziomów genetycznych gleb jest kilka. Zazwyczaj są to warstwy mineralne, organiczna lub mineralno-organiczne, które zostały przekształcone pod wpływem czynników glebotwórczych. 

Każdy z poszczególnych poziomów gleby różni się od siebie kolorem, zawartością próchnicy, składem i strukturą. Większość gleb w Polsce dzieli się wg 4 poziomów:

- poziom próchniczy - rozkład masy organicznej, resztek zwierzęcych i roślinnych, z których tworzy się próchnica; znajduje się na głębokości warstwy uprawnej,

- poziom wymywania - skutek wymywania składników pokarmowych przez wodę do warstwy niższej; poziom ten nazywa się też bielicowym, ze względu na jej jasny kolor,

- poziom wmywania - ma ciemniejszy kolor; znajdują się w niej wymyte z górnych warstw resztki gleby, próchnica i sole mineralne,

- skała macierzysta - leży najniżej; skała ta pełni ważną rolę, gdy rosną na niej drzewa i krzewy. 

poziomy gleb

Gleba składa się z części mineralnych (powstałe ze skał macierzystych) i organicznych (próchnica, resztki organizmów glebowych). W skład mechaniczny gleby wchodzi: piasek, piasek glinowy, gleba piaskowa, glina piaskowa, glina, ił lub ił gliniasty. 

Jeśli chodzi o główny podział poziomów gleb to są to następujące poziomy:

Poziom O - organiczny
Jest to tzw. ektopróchnica, składająca się z sypkich rozdrobnionych resztek roślin i martwych organizmów glebowych. 

Poziom A - próchniczy mineralny
Jest on ciemno zabarwiony, a w swoim składzie zawiera rozłożoną materię organiczną zmieszaną ze składnikami organicznymi. 

Poziom E - wymywania
Ma on kolor jaśniejszych od sąsiadujących przy nim poziomów. Zawiera on mniej materii organicznej, ale więcej krzemianów i kwarcu. 

Poziom B - wzbogacania wietrzeniowego
To mineralny i prawie całkowicie przekształcony poziom brunatny. Ma on intensywne ciemne zabarwienie, poprzez występowanie w nim węglanów wapnia i magnezu oraz gipsu. 

Poziom C - skała macierzysta
Ma jasną barwę, która jest uzależniona od składu mineralnego. Jej skład jest bogaty w składniki łatwo rozpuszczalne. 

Poziom G - glejowy
Poziom ten ma stalowoszary odcień, który może podchodzić pod zieleń, niebieski, oliwkowy lub brunatny. Może stanowić jednolity lub marmurkowy odcień. Poziom glejowy powstaje pod wpływem wód gruntowych oraz wód opadowych.

Poziom P - bagienny
Jest to część powierzchniowa gleby, w której zbiera się torf i muł. 

Poziom M - murszowy
W tym poziomie gleby rozkłada się przynajmniej częściowo zgromadzony muł oraz torf. 

Poziom D - podłoże mineralne
Jest to luźne podłoże gleb organicznych.

Poziom R - podłoże skalne
Skała te jest lita lub spękana.

...