pytanie zadane 15 kwietnia 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 15 kwietnia 2016 przez użytkownika

Faza projektowania budynku

EN 50310

- Wspólna sieć połączeń wyrównawczych (CBN) w budynku

- Układy zasilania prądem przemiennym z połączeniem wyrównawczym za pomocą przewodu ochronnego (TN-S)


Faza projektowania okablowania strukturalnego

Seria EN 50173

- Topologia

- Charakterystyka kanału

- Wymagania dotyczące kabli

-Wymagania dotyczące osprzętu połączeniowego

-Wymagania dotyczące kabli łączących krosówek

- Wartości graniczne parametrów

Faza specyfikacji

EN 50174-1

- Wymagania dla instalatorów

- Wymagania dla właścicieli zabudowań

Faza planowania

EN 50174-2 oraz -3

- Wymagania dotyczące Oddzielenia metalowego

- Informacje dodatkowe

Faza instalacji

EN 50174-2

- Wymagania dla instalatorów okablowania informatycznego

- Oddzielenie metalowego okablowania informatycznego od kabla zasilającego

EN 50346

- Wymagania ogólne

- Parametry testowe okablowania symetrycznego

- Parametry okablowania światłowodowego

...