pytanie zadane 13 kwietnia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 kwietnia 2016 przez użytkownika

Program zliczający sumę cyfr do podanej liczby. Przydaje się czasami w księgowości do obliczania tzw. deprecjacji.

Listing

#include <stdio.h>
main()
{
  int num, suma;
  
  printf("Podaj dowolną liczbę: ");
  scanf(" %d", &num);
  
  suma = sum(num);
  printf("Suma cyfr podanej liczby wynosi: %d", suma);
  return 0;
}

int sum(int num)
{
  int ctr;
  int suma=0;
  if (num <= 0)
    { suma = num; }
  else
    {  for (ctr=1; ctr<=num; ctr++)
        { suma += ctr; }
    }
  return (suma);
}

Wynik działania programu:

 Podaj dowolną liczbę: 5

Suma cyfr podanej liczby wynosi: 15
...