pytanie zadane 13 kwietnia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 kwietnia 2016 przez użytkownika

Program napisany w języku programowania C, który oblicza średnią z trzech przekazywanych do funkcji zmiennych całkowitoliczbowych. Jeśli średnia jest zwracana, to funkcja musi ją odebrać.

Poniżej przykład programu:

#include <stdio.h>
main()
{
  int wartosc1, wartosc2, wartosc3;
  int avg;
  
  printf("Proszę podać trzy dowolne liczby np. 12, 34, 84 ");
  scanf(" %d, %d, %d", &wartosc1, &wartosc2, &wartosc3);
  
  avg = calcAv(wartosc1, wartosc2, wartosc3);
  
  printf("\n\n Średnia dla podanych wcześniej liczb wynosi %d", avg);
  
  return 0;
}

int calcAv(int wartosc1, int wartosc2, int wartosc3)
{
  int localAvg;  //przechowuje średnią
  local Avg = (wartosc1+wartosc2+wartosc3) / 3;
  
  return (localAvg);
}

Program w C, który wylicza średnią z trzech podanych liczb (zmiennopozycyjnych):

#include <stdio.h>
main()
{
  float avg, liczba1, liczba2, liczba3;
  
  liczba1 = 52.5;
  liczba2 = 63.4;
  liczba3 = 74.6;
  
  avg = (liczba1 + liczba2 + liczba3) / 3.0;
  printf("Średnia z liczb wynosi is $.1f", avg);
  return 0;
}
...