pytanie zadane 13 kwietnia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 kwietnia 2016 przez użytkownika

Poniżej listing programu w języku C, który za pomocą pętli for oblicza średnią ocen uczniów z danego przedmiotu. Program zapytuje o ilość uczniów i po kolei (przy użyciu pętli) o ich oceny. Na koniec liczy średnią ocen na podstawie liczby uczniów i łącznych ocen.

Listing programu:

#include <stdio.h>
main()
{
  float ocena, avg;
  float total=0.0;
  int num;
  int petla;  //sterowanie pętlą
  
  printf("\n*** Obliczanie średniej ocen ***\n\n");
  printf("Ilu jest uczniów? ");
  scanf(" %d", &num);
  
  for (petla=1; petla<=num; petla++)
  {
    printf("Podaj ocenę kolejnego ucznia");
    scanf(" %f", &ocena);
    total += ocena;
  }
  avg = total / num;
  printf("\n\n Średnia ocen z danego przedmiotu wynosi: %.1f", avg);
  return 0;
}
...