seohost
pytanie zadane 11 kwietnia 2016 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Czym różni się jedno od drugiego? Jak obniżyć emisję gazów cieplarnianych?

1 odpowiedź

odpowiedź 12 kwietnia 2016 przez użytkownika

O efekcie cieplarnianym można powiedzieć tak, że niektóre gazy sprawiają, że energia cieplna Ziemi nie rozprasza się w atmosferze. Bez tego efektu średnia temperatura na świecie spadłaby do -180C. Natomiast wskutek działalności człowieka efekt cieplarniany się nasila i Ziemia może się przegrzać.

Gazy cieplarniane natomiast to głównie takie gazy jak: dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freony i para wodna. Wszystkie z nich, prócz freonów, występują w naturze. Dodatkowo zwiększają się one wskutek spalania paliw kopalnych, drewna i odpadów rolniczych, a także wysypisk śmieci, rafinerii naftowych i kopalni węgla. Mamy również wpływ na emisję pary wodnej. Ziemia ogrzewając się z powodu gazów cieplarnianych powoduje również to, że woda paruje z niej intensywniej. 

Od początku epoki przemysłowej emisja dwutlenku węgla wzrosła o 35%. Rocznie zwiększa się ona o około 0,4%. By obniżyć poziom CO2 (dwutlenku węgla) najlepiej jest stosować alternatywne źródła energii. Obecnie ponad 20% gazów cieplarnianych powstaje poprzez wycinkę i wypalanie lasów tropikalnych. Można również bardziej efektywnie wykorzystywać paliwa kopalne. Wiele światowych firmy wykorzystuje również filtry kominowe, które zatrzymują chemiczne zanieczyszczenia.

gazy cieplarniane

komentarz 15 kwietnia 2016 przez użytkownika anonimowy

Podam w jakich krajach jest najwyższa emisja gazów cieplarnianych. Dane te dotyczą roku 1991 i roku 1995. 

Kraj 1991 - udział w % 1995 - udział w %
Stany Zjednoczone 19,1 24,1
d. ZSRR 13,6 11,3
Chiny 9,6 17,2
Japonia 5,0 4,9
Brazylia 4,3 1,1
Niemcy 3,8 3,7
Indie 3,7 4,0
Wielka Brytania 2,4 2,4
Indonezja 1,9 1,3
Włochy 1,9 1,8
Irak 1,7 0,4
Francja 1,6 1,5
Kanada 1,6 1,9
Meksyk 1,4 1,5
Polska 1,2 1,4
Australia 1,1 1,3
RPA 1,1 1,3
Hiszpania 1,0 1,0
Wenezuela 1,0 0,7
Korea Południowa 0,9 1,6

...