seohost
pytanie zadane 7 kwietnia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 kwietnia 2016 przez użytkownika

Program napisany w języku programowania C, który wylicza ilość ilość liter w podanym imieniu. W programie przedstawiony jest przykład zastosowania pętli while:

#include <stdio.h>
main()
{
  char imie[18];    //zmienna przechowująca imię
  int count=0;    //zmienna przechowująca liczbę całkowitą znaków w imieniu
  
  printf("Jak masz na imię? ");
  scanf(" %s", imie);    //pobranie imienia
  
  while (imie[count])    //wykonanie pętli aż do napotknia znaku
  {  count++  }
  
  printf("Twoje imie posiada %d znaków", count);  
  return 0;
}
...