seohost
pytanie zadane 7 kwietnia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 kwietnia 2016 przez użytkownika

Poniżej przykład prostego programu, który oblicza odsetki od kredytu. W przykładzie zostało użyte rzutowanie typów w stosunku do wyrażeń z mieszanymi danymi typami. Przed użyciem zmiennych całkowitoliczbowych wykonywane jest rzutowanie typu na typ zmiennopozycyjny.

#include <stdio.h>
main()
{
  int dni=45;   //dni od daty kredytu
  float poczatkowa = 4000.00;   //początkowa kwota kredytu
  float roczna_stopa = 0.255     //roczna stopa procentowa
  float dzienna_stopa;      //dzienna stopa procentowa
  
  dzienna_stopa=roczna_stopa/(float)365;
  dzienna_stopa=poczatkowa * dzienna_stopa * (float)days;
  poczatkowa+=dzienna_stopa;    //dodanie odsetek do kwoty początkowej
  
  printf("Kwota zadłużenia wynosi %.2f", poczatkowa);
  return 0;
}

Obliczyć odsetki kredytu, można również bez pisania programów, tylko korzystając z kalkulatorów kredytowych online.

...