seohost
pytanie zadane 7 kwietnia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 kwietnia 2016 przez użytkownika

Program w C, który wylicza średnią z trzech podanych liczb (zmiennopozycyjnych):

#include <stdio.h>
main()
{
  float avg, liczba1, liczba2, liczba3;
  
  liczba1 = 52.5;
  liczba2 = 63.4;
  liczba3 = 74.6;
  
  avg = (liczba1 + liczba2 + liczba3) / 3.0;
  printf("Średnia z liczb wynosi is $.1f", avg);
  return 0;
}
...