pytanie zadane 3 października 2022 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 października 2022 przez użytkownika

Język naszego sąsiada Litwy należy do grupy języków bałtyckich. Litery w nim zapisuje się, za pomocą alfabetu łacińskiego w ilości 32 szt. bez liter Q, W i X.

Niektóre litery języka litewskiego posiadają końcówki, czyli mają postać znaków specjalnych, których nie znajdziemy na standardowej polskiej klawiaturze (prócz dwóch identycznych z polskimi - ą i ę). Więc jeśli chcemy napisać jakiś tekst w tym języku, to trzeba użyć specjalnych skrótów (tzw. Altcode), które przedstawione są poniżej:

Skrót klawiszowy Litera litewska
Alt + 164 Ą
Alt + 165 ą
Alt + 172 Č
Alt + 159 č
Alt + 168 Ę
Alt + 169 ę
Alt + 0278 Ė
Alt + 0279 ė
Alt + 0302 Į
Alt + 0303 į
Alt + 230 Š
Alt + 231 š
Alt + 0370 Ų
Alt + 0371 ų
Alt + 0362 Ū
Alt + 0363 ū
Alt + 166 Ž
Alt + 167 ž

Skrót działa z prawym klawiszem Alt i odpowiednią liczbą z tabeli. Jeśli któryś skrót nie zadziała, to może po prostu skopiować daną literę specjalną i wkleić ją w tekst.

...