seohost
pytanie zadane 25 marca 2016 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2016 przez użytkownika

Owady to bezkręgowce, które jako jedyne z nich potrafią latać, poruszając obiema parami skrzydeł lub tylko przednią parą lub tylko tylną parą skrzydeł. Ich lot ma także różny charakter - spadochronowy, pływny, szybowcowy lub stojący. 

Prędkość lotu poszczególnych owadów zależy od siły ich mięśni. Lecąc owady wykonują skrzydłami coś na kształt ósemki. W tabeli przedstawię dane dotyczące prędkości lotu niektórych owadów, a poniżej krótko je opiszę. 

Owad Liczba uderzeń
skrzydeł na sekundę
Maksymalna prędkość
lotu w km/h
ważka 25-40 55-140
chrabąszcz majowy 50 11
ćma 70 50-65
trzmiel 130 11
mucha 200-350 7-8
komar 500-600 2
muchówka ok. 1000 1

Jak wynika z tabeli najszybszymi owadami są ważki. Latają one bezgłośnie nad zbiornikami z wodą stojącą lub płynącą.  Poruszają się z prędkością 10 m/sekundę i latają we wszystkich kierunkach. Mają one zdolność wykonywania lotu wiszącego, czyli nie poruszają się względem ziemi podczas lotu (jest to tzw. zawis). Lecąc polują na muchy i komary. 

ważka

Również szybko porusza się ćma, czyli nocny motyl, której zazwyczaj chcemy się pozbyć jak wpadnie nam do domu. Najszybciej latają ćmy z rodziny zawisakowatych

ćma

Z podobną prędkością porusza się podczas lotu trzmiel oraz chrabąszcz majowy. Trzmiela potocznie nazywa się również bąkiem i jego poruszanie się z prędkością 10 km/h jest zaliczane do stosunkowo wolnego lotu. 

trzmiel

Chrabąszcz majowy podobnie jak wyżej opisany owad porusza się z podobna prędkością około 10-11 km/h. Wlatuje on na różne rośliny i drzewa, żeby pożywić się liśćmi, głównie liśćmi brzozy, buku, dębu. 

chrabąszcz majowy

Mucha to bardzo znany nam, dręczący owad, który porusza się dość wolno. Muchy bardzo szybko się mnożą, codziennie przychodzą na świat nowe osobniki i już po kilku minutach potrafią latać. 

mucha domowa

Komar to kolejny owad, który lata dość szybko, jednak wolniej od muchy. Należy on do owadów, których nie lubimy i które potrafią nas ugryźć

komar

Ostatnimi podanymi w tabeli owadami są te z rodzaju muchówek. Latają one nieco wolniej, ale może to być spowodowane tym, że maja jedną parę skrzydeł. 

muchówka

komentarz 21 kwietnia 2020 przez użytkownika anonimowy
Że ważka tak szybko lata to widziałem, ale że ćma? Myślałem że od ćmy to zawsze szybciej lata mucha, bo ciężko ją dorwać.
...