pytanie zadane 25 marca 2016 w Filmy i seriale przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2016 przez użytkownika

Właściwości komunikacyjne mediów przedstawię w poniższej tabeli. Wymienię w nich zasięg mediów, nadawcę, aktywność odbiorców, liczbę odbiorców oraz zaprojektowanego odbiorcę.

Medium masowe Zasięg Liczba odbiorców
prasa lokalny ograniczona
radio lokalny ograniczona
telewizja lokalny, ponadlokalny ograniczona
sieć komputerowa lokalny, globalny ograniczona

...