pytanie zadane 23 sierpnia 2022 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 23 sierpnia 2022 przez użytkownika

Język turecki co ciekawe zapisuje się literami łacińskimi. Zostały one wprowadzone w 1928 roku zastępując litery arabskie. Poza standardowymi literami alfabetu w języku tureckim występują litery specjalne z końcówkami, które nie występują na standardowej klawiaturze komputera.

Poniżej tabela z tureckimi znakami:

Skrót klawiaturowy Litera turecka
Alt + 182 Â
Alt + 131 â
Alt + 128 Ç
Alt + 135 ç
Alt + 0286 Ğ
Alt + 0287 ğ
Alt + 215 Î
Alt + 140 î
Alt + 153 Ö
Alt + 148 ö
Alt + 0350 Ş
Alt + 0351 ş
Alt + 154 Ü
Alt + 129 ü
Alt + 0219 Û
Alt + 0251 û

Aby napisać dany znak na klawiaturze, trzeba użyć specjalnego skrótu klawiaturowego. Naciskasz lewy klawisz Alt + odpowiedni numer z bocznej klawiatury numerycznej.

Jeśli dany skrót nie zadziała, po prostu skopiuj powyższy znak i wklej w tekście. 

...