1 odpowiedź

odpowiedź 3 sierpnia 2022 przez użytkownika

Generalnie w alfabecie portugalskim jest dość dużo niestandardowych liter z końcówkami, których nie znajdzie się na standardowych klawiaturach komputerowych.

Takich liter ze znakami diakrytycznymi jest w języku portugalskim aż 13.

Żeby je napisać na klawiaturze trzeba użyć specjalnych skrótów klawiaturowych. Trzeba nacisnąć klawisz lewy Alt + kod numeryczny z klawiatury numerycznej (z boku, nie ta nad literami). Oczywiście musi być ona włączona klawiszem Num Lock.

Poniżej lista niestandardowych liter portugalskich wraz z kodem numerycznym:

Skrót klawiszowy Litera portugalska
Alt + 0192 À
Alt + 0224 à
Alt + 181 Á
Alt + 160 á
Alt + 182 Â
Alt + 131 â
Alt + 0195 Ã
Alt + 0227 ã
Alt + 144 É
Alt + 130 é
Alt + 0202 Ê
Alt + 0234 ê
Alt + 214 Í
Alt + 161 í
Alt + 224  Ó
Alt + 162 ó
Alt + 226 Ô
Alt + 147 ô
Alt + 0213 Õ
Alt + 0245 õ
Alt + 233 Ú
Alt + 163 ú
Alt + 154 Ü
Alt + 129 ü

Jeśli któryś ze skrótów nie zadziała na klawiaturze (może się tak zdarzyć), to skopiuj dana literkę z powyższej tabeli i wklej do pisanego tekstu. 

...